www.newsbuzau.ro O ALTFEL DE PRESA!

ORICINE PENTRU ALTII, ACELASI PENTRU CEI CARE MA STIU!

CINE NU STIE CINE ESTE, DE UNDE VINE SI INCOTRO MERGE, ESTE UN NIMENI CARE VINE DE NICAIERI, SI SE INDREAPTA SPRE NICIUNDE, ADICA UN NIMENI ENORM!!!

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 12 mai 2010

NEW AGE - PARADIGMA HOLISTA

NEW AGE - PARADIGMA HOLISTA

„DACĂ V-AŞ SPUNE CĂ SUNTEŢI CREDUL ŞI NAIV; DACĂ V-AŞ SPUNE CĂ NU ÎNŢELEGEŢI NIMIC DIN SCHIMBĂRILE DIN JUR?(CARE VĂ AFECTEAZĂ IREMEDIABIL VIAŢA!)
DACĂ V-AŞ SPUNE CĂ EI V-AU PUS OCHELARI DE CAL DE CÂND V-AŢI NĂSCUT? SUNTEŢI UN COBAI…INIŢIAŢII, PĂPUŞARII SUFLETULUI OMENESC VĂ MINT ŞI VĂ FOLOSESC FĂRĂ SCRUPULE.
TREBUIE SĂ VA DESCHIDEŢI OCHII!

“Primul lucru pe care il face o conspiratie este sa convinga lumea ca nu exista nici o conspiratie!”
Dr. James Lucier

NEW AGE - PARADIGMA HOLISTA (Revrăjirea viitorului)
ŞCOLILE WALDORF - Promotoarele educaţiei NOII ORDINI MONDIALE

Am fost “sfătuit”, înainte de a începe acest articol: “Las-o mai moale cu...Waldorf, New Age, Francmasoneria, Noua Ordine Mondială, Iluminaţii, Rottary, etc., Schimbă şi tu numele acestea, sunt perimate, dar şi periculoase,...!” Am întrebat: “Dacă sunt perimate, de ce periculoase? Iar dacă sunt doar închipuiri, cine se teme de ceva inexistent?”. Am lăsat pe acest “corupt ontic” să-şi vadă de cele 18-20 de grade ale sale (nu celsius!) pe care cu mândrie le afişa(ca şi insigna cu rigla şi compasul) , şi m-am pus pe treabă. Pe lângă dibuitorii lamentabili de mici secrete (de cele mai multe ori citite din cărţi), sunt şi unii (din păcate prea puţin cercetaţi!) care cunosc într-adevăr toate “transpiraţiile” acestor sisteme, poleite pentru naivi cu aura de “club select al oamenilor de succes” , care în final converg prin cercuri din ce în ce mai concentrice în adularea Marelui Arhitect al Universului (Antihristul - Satana). Bineînţeles că asta nu este destul de cunoscută ”profanilor”, dar beţia acestor veacuri hâde ne cere să luăm mai cu seamă aminte la schimbările ce se produc în jurul nostru (să nu ne folosim de soluţia “struţului”, pentru că astfel ne facem părtaşi prin omitere şi non-acţiune, la răul ce se instalează treptat, dar definitiv). Iată cum ni se pregăteşte subjugarea totală a trupului şi a sufletului nostru: “Ne trebuie o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ POLITICĂ deoarece cea veche a colapsat, a produs numai neînţelegeri şi războaie; ne trebuie o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ ECONOMICĂ, deoarece cea veche nu a putut soluţiona crizele economice mondiale; ne trebuie o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ RELIGIOASĂ, deoarece cea veche este depăşită, anacronică; iar neînţelegerile inter-religioase par să nu mai aibe sfârşit...într-un cuvânt: O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ!” Aici ne-am propus să ne oprim doar la NOUA ORDINE MONDIALĂ EDUCAŢIONALĂ (parte integrantă din NOUA ORDINE MONDIALĂ RELIGIOASĂ)., sau de “Schimbarea paradigmei-adică Holismul”.
Noi ne propunem să prezentăm pericolele la care se expun oamenii lăsându-şi copiii să parcurgă aceste forme de învăţământ satanice şi să tragem un semnal de alarmă; ar fi prea frumos ca să credem că putem schimba acest curs apocaliptic, de aceea rugăm pe eventualii colaboratori, opozanţi să ia legatura cu noi pentru mai multe detalii şi clarificări! Pentru început, la rugămintea multor cititori, facem o descriere în paralel a Vechii Paradigme educaţionale, cu Noua Paradigmă, uzând de descrierea exactă a specialistului în New Age, Bruno Wurtz, în cartea sa: “New Age”:
Principiile Vechii Paradigme (P.V.P.): - Accentul cade pe conţinut, pe însuşirea de informatii “corecte”, odată pentru totdeauna, definitiv;
Principiile Noii Paradigme (P.N.P.): - Accentul cade pe învăţarea învăţării permanente, pe totalitatea conexiunii sensurilor, pe receptivitatea faţă de conceptele noi, pe modul accesului la informaţii definitive;
P.V.P. - A învaţa este un rezultat, o sosire o destinaţie;
P.N.P. - A învăţa este o evoluţie, o cale fără sosire, a învăţa este un proces;
P.V.P. - Structura ierarhică şi autoritară, conformismul e recompensat, rebeliunea gândirii diferite e descurajată, imparţialitatea este dezavuată;
P.N.P. - Principiul egalitarist, antierarhic, antiautoritar, toleranţă faţă de imparţiali şi faţă de cei ce gândesc altfel. elevii şi dascălii se preţuiesc reciproc ca oameni, nu ca roluri. Promovarea autonomiei.
P.V.P. - Structură relativ rigidă, programă analitică obligatorie;
P.N.P.- Structură relativ flexibilă, predomină opinia că există multe căi şi mijloace în predarea unei teme date;
P.V.P. - Proces prescris. Cunoştinţele se însuşesc într-un ritm obligatoriu pentru toţi. Accentul cade pe vârsta potrivită pentru diferitele activităţi. Separarea vârstelor;
P.N.P. - Flexibilitate şi integrarea vârstelor. Elevul nu e legat în mod automat prin vârsta de anumite teme. Ritmurile înaintării în materie pot fi diferite;
P.V.P. - Prioritate randamentului, a performanţelor, a reuşitei;
P.N.P. - Prioritatea sinelui, a valorii propriu a individului-care generează performanţele;
P.V.P. - Accentul cade pe lumea exterioră. Experienţa lăuntrică e considerată ca neavenită;
P.N.P. - Existenţa launtrică trebuie considerată ca liant şi coeziune în învăţare. Se promovează activarea imaginaţiei, povestirea de istorii, scrierea de jurnale ale visurilor, cercetarea sentimentelor, etc;
P.V.P. - Instituţiile şi ideile care se abat de la convingerile generale sunt dezabrobate;
P.N.P. - Instituţiile şi ideile care se abat de la convingerile comune sunt promovate, ca parte a procesului creativ;
P.V.P. - Accentul cade pe gândirea analitică, liniară, a emisferei stângi;
P.N.P. - Se fac eforturi pentru a constituii si instituii o educaţie care să solicite întregul creier. Raţionalitatea emisferei stângi e complementată prin strategii holistice, neliniare si intuitive. Se urmareşte insistent confluenţa şi contopirea ambelor procese;
P.V.P. - Utilizarea etichetării în aprecierea elevilor, în caracterizarea lor şi a performanţelor obţinute, o practică ce duce la stigmatizarea şi la fenomenul “autoîmplinirii profeţiei”. Educabilul se plafonează la limita exprimată de eticheta care i s-a aplicat;
P.N.P. - Limitarea etichetării la un rol auxiliar, descriptiv si subordonat. În nici un caz, ea nu trebuie sa devină valoare fixă, ce stigmatizează prin aplicarea pe biografia educabilului.
P.V.P. - Preocuparea faţă de norme. Încrederea acordată prioritar cunoştinţelor livreşti, teoretice, abstracte;
P.N.P. - Preocuparea faţă de performanţele individului în conceptele potenţialului propriu. Predomină interesul pentru punerea la încercare a limitelor exterioare şi pentru depăşirea limitelor percepute, indentificate. Completarea cunoaşterii teoretice prin experiment şi experienţă. Învăţarea are loc atât în sala de clasă cât şi în afara ei. Se practică diferite incursiuni în cercetare, ucenicia meşteşugărească, demonstraţii practice şi întâlniri cu experţii;
P.V.P. - Sălile de clasă se proiectează potrivit cu scopul şi destinaţia lor specială. Condiţionare birocratică. Rezistenţă faţă de propunerile colectivitaţii.
P.N.P. - Preocuparea pentru ambianţa învăţării se extinde asupra condiţiilor de iluminare, de cromatică a interioarelor, de aerisire, de comoditate fizică, asupra nevoii de alternanţă dintre claustrare şi interacţiune dintre activităţile liniştite şi exuberante. Propunerile colectivităţii găsesc sprijin. Există chiar şi un control obştesc;
P.V.P. - Educaţia e considerată necesitate socială pentru o anumită perioadă, în vederea formării unui minim de aptitudini şi în vederea interpretării unui anumit rol. Se învaţă pentru prezent, nu pentru viitor. Reciclarea e consecutivă progresului;
P.N.P. - Educaţia e privită ca evoluţie de-a lungul întregii vieţi. Ea are o legătura doar tangentială cu şcoala. Se învaţă mereu pentru viitor, progresiv, derulându-se mult mai repede decât viteza succesiunii generaţiilor. Reciclarea anticipează progresul.
P.V.P. - Încerderea crescândă în mijloacele tehnice (dotare audio-video, computere, tehnică de prelucrare a textelor, profesor robot, etc.). Dezumanizarea învăţământului. Numai dascălul emite cunoştinţe, sens unic al fluxului instructiv-educativ;
P.N.P. - Utilizarea strict instrumentală a unor mijloace tehnice adecvate. Dascăl uman, relaţiile dascăl-elev de neînlocuit. Dascalul învaţă şi el de la elevi. Reciprocitatea învăţării.”
Atragem dintr-un început atenţia asupra a doua aspecte lămuritoare: 1) Ambele modele educaţionale (atât P.V.P. cât şi P.N.P.), conţin în ele însele şi lucruri bune, dar, nu uitaţi, ele sunt creaţia aceleaşi “ELITE”, ale ILUMINAŢILOR, deoarece P.N.P., este o ALATĂ ETAPĂ, în programul lor satanic de subjugare a conştiinţelor. Tot Ei au creat şi P.V.P., Pentru ca umanitatea să fie suprasaturată de “insuccesele” ei şi să vrea o “schimbare”, apoi ca nişte “părinţi luminaţi”, vin şi ne arunca în braţele P.N.P., Arătând cu degetul optuzitatea şi perimarea P.V.P.! Să nu uităm că aceste procese se desfăşoară pe perioade întinse de timp, pentru a scăpa şi celui mai atent observator, mai ales când sunt “stropite” din belşug cu ...fonduri de împrumut din “rezervele N.O.M.”- de aici şi obligativitatea aplicării lor în cel mai scurt timp şi întocmai! 2)Aceste studii se adresează cunoscătorilor familiarizaţi atât cu limbajul New Age-ului, cât şi cu cel al pedagogiei educaţionale actuale.
Dacă primul model pare rigid şi dogmatic (aşa cum a vrut să şi pară!), fiind atribuit învăţământului de tip tradiţional-conservator, cel de-al doilea pare mult mai flexibil, deschis, încurajând autoînvăţarea, autoevaluarea, autonomia de orice tip. Dar ce-i rău în asta, vă veţi întreba? Copii vor fi mai pregătiţi pentru viaţă, mai practici. Să ne înţelegem de la bun început: una este libertatea ca dar a lui Dumnezeu şi alta este ecoul lozincilor revoluţiei franceze (libertate, egalitate, fraternitate), adică autonomia uzurpatoare, declanşatoare de conflicte emoţionale distructive. Ştiţi cine a vrut să fie prima creatura autonomă? Lucifer, bineînţeles! Tatăl minciunii şi al mândriei new-age-iste, Desbinatorul (diabolos-cel ce desbină!), Marele Arhitect al Francmasonilor, Marele Iluminat al New-Age-ului. Aceste modele “noi” îşi au începutul concret în cartea: “The Aquarian Conspiracy”, a binecunoscutei Marilyn Ferguson, dar şi în cărţile teosofului şi antropozofului Rudolf Steiner-fondatorul modelului educaţional-WALDORF.

Ce e HOLISMUL?

A sosit momentul să explicăm ce înseamnă-HOLISM. Dacă până acum s-a mers pe o idee liniară în observarea şi studierea tuturor aspectelor vieţii (adică pe doua dimensiuni, cum ar fi: lungime-lăţime, cantitate-calitate, etc.) acum se vrea ca HOLISMUL (HOLOS-o imagine în trei dimensiuni: lungime, latime, adâncime-profunzime) să fie o totalitate a fenomenelor din care nu ne mai putem retrage, deoarece vom provoca o catastrofă. Acest HOLISM (fundamentul NOII EDUCAŢII MONDIALE) pare un panteism liric, tandru, în aparenţă o dragoste neţărmuită pentru toate vieţuitoarele (şi nevieţuitoarele), oferă o faţă blandă, surâzâtoare, ademenitoare prin noul ce-l aduce. Cu aceasta faţă surâzâtoare şi aparent paşnică se acaparează multe suflete miloase, doritoare de mai bine şi cărora încet, încet le sunt spălate creierele fie prin abaterea de la problemele fundamentale ale vieţii, fie prin împrăştiere sau prin diferite tehnici speciale. Iată cum un întâintemergator new-age-ist (Herman Schultze-Berndt-apud Ruppert) defineşte pe scurt New-Age spirituality:
“1) Depersonalizarea lui Dumnezeu;
2) Divinizarea panteistă a omului;
3) Derealizarea lumii, realitatea obiectivă fiind declarată iluzie şi loc vremelnic de joacă a spiritului pur (mai târziu se alunecă inevitabil în reîncarnare).
4) Propovăduirea “mântuirii”, de fapt a automântuirii prin diferite tehnici şi ritualuri de dobândire a stării de iluminare (de la simple tehnici de relaxare până la “complicatele” meditaţii transcedentale de sorginte yoghină.
5) Identificarea răului cu starea de ne-iluminare spiritulală(”de ce să existe existe o personificare a răului-satana, când nu există Dumnezeu-persoană?”- Zic ei.); Şi cum se fac toate acestea? Treptat printr-o “aură” semi-stiinţifică şi semi-raţională. Iată, concret cum se desfăşoară aceasta, prin tehnici şi metode ca: “bio-feed-back, antrenamentul autogen, strategii de “dezvoltare a conştiinţei”, grupuri de autoîntrajutorare, hipnoză şi autohipnoză, meditaţia de orice fel: zen, budism tibetan, meditaţie transcedentală, cabalistică, Kundalini, Raia Yoga, Tantra Yoga, psihosinteză, sufism, Koans, dansul derviştilor, tehnici şamaniste, E.S.T.(Erhard Seminary Training), S. M. C. A.(Silva Mind Control Actualizations), Lifespring Arica, teosofia lui R. Steiner şi Gurdjieff, logoterapia lui Victor Frankl, Procesul Fischer-Hoffmann, terapia gestalistă, nenumăratele discipline mascate sau terapii aşa-zis fizice de tip Hatha-Yoga, terapia Reich, Sistemul lui Bates pentru ameliorarea văzului, Jogging+homeoterapy, Rolfing, bioenergie-radiestezie, tehicile Felderkrais şi Alexander, Kinesiologia aplicată, experienţe transpersonale, etc.(lista ar putea continua foarte mult!).Trecând peste faptul că multi părinţi îşi “abandonează” copiii în braţele acestor veritabile tehnici de manipulare şi spălare a creierelor, unii făcând-o din lipsă de cunoaştere a implicaţiilor pe termen lung a “noii educaţii”, iar alţii din mirajul cu care este înconjurat această “nouă paradigmă”, cu promisiunile de a-şi vedea copiii în afara ţării, în lumea aşa-zis “civilizată”; se vede că avem de-a face cu o gravă violare a intimitîţilor sufleteşti şi mentale ale copiilor, uzându-se de noţiuni pompoase, de promisiuni luminate, când de fapt este vorba despre o faţă gri a demonului. Toate duc spre un singur ţel: SUBJUGAREA UMANĂ TOTALĂ, DE BUNĂ-VOIE ŞI FOLOSIREA ACESTOR “ROBOŢEI” PE POST DE SOLDAŢI AI VIITOAREI NOI ORDINI MONDIALE.

I.G.

"Într-o lume a cărei origine şi esenţă e unitatea şi dragostea harică, nici o separare, nici o patimă ruinătoare nu poate fi totală sau definitivă. Nici un “adânc al satanei” (Apoc2,24)nu poate desfinţa “fiinţa”. Căci fiinţa e anterioară oricărei negaţii şi unitatea e anterioară oricărei dedublări.” Pr Staniloaie

Avem cea mai teribilă poruncă: să înviem! Trebuie să înviem, dar nu oricum; să nu ne înşelăm: dacă vrem să înviem, trebuie să murim; daca nu trecem prin moarte autentică, să nu ne aşteptăm la Înviere autentică. Altfel este doar talk-show cu iepuraşi! Numai Hristos ne poate plini această nedeplinătate!”

Acelasi pentru cei care ma stiu,
Oricine pentru altii
I.G.

3 comentarii:

Unknown spunea...

1.Va rugam sa promovati site-ul nostru. Detalii aici: http://codexalimentarius.info/?page_id=263

Pluttonia spunea...

Oricum te citeam... numai ca nu-mi facusem cont...

Iulian Gavriluta spunea...

Sarut mana! stiu sa apreciez asa de bine, nefiind perfect cum sa depreciez pe altii!

Poze cu si din....mine!

Poze cu si din....mine!

Lumini si umbre...

Lumini si umbre...

Agape'!

Agape'!

I.G.

I.G.

La Birou, in pauza...

La Birou, in pauza...

The old jedi...

The old jedi...

Citind o recenzie...

Citind o recenzie...

Premiul I la concursul national de Proza Vasile Voiculescu

Premiul I  la concursul national de Proza Vasile Voiculescu